Cudak

Zespół zabudowy mieszkaniowej

ul. Górnicza, Gdynia

inwestor: Grupa Inwestycyjna HOSSA SA

1996

Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Gdyni za rok 1996