Europejskie Centrum Solidarności

Plac Solidarności w Gdańsku

inwestor: Gmina Miasta Gdańsk

I nagroda w Międzynarodowym Konkursie Architektonicznym na budynek ECS

2007