Leśna Polana

Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy Zespołu Zabudowy Mieszkaniowej

„Leśna Polana” w Gdyni, wyk. dla firmy „PANORAMA” z Gdyni

2006