Muzeum II wojny

Projekt koncepcyjny Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - wyróżnienie

w międzynarodowym konkursie architektonicznym

2010