Budynek Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego

II miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

Budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego

2008