Polskie Cmentarze Wojenne

Katyń , Charków (Rosja) 2000

Miednoje (Ukraina) 2000