Centrum STOS na terenie Politechniki Gdańskiej

III miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej

budynku Centrum STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services)

wraz z rozwiązaniami technologicznymi oraz garażem podziemnym dla Centrum

Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej,

zlokalizowanego przy ul. Traugutta w Gdańsku

2017