Adaptacja hal Międzynarodowych Targów Gdańskich na funkcję szpitala tymczasowego oraz punktu szczepnień

ul. Żaglowa w Gdańsku

2021