Koncepcja budynków i zagospodarowania terenu w Gdyni

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji budynków wraz z garażami

podziemnymi i zagospodarowaniem terenu w rejonie ulic Hryniewickiego,

Waszyngtona i Al. Jana Pawła II w Gdyni

2016